​Giữ cho nông nghiệp tăng trưởng xanh

29/11/2014 00:10 GMT+7

Cần biết - Cùng với sự chuyển biến tích cực về đời sống, xã hội, nông thôn nước ta vẫn còn bộc lộ những yếu kém đặc biệt trong vấn đề phát sinh ô nhiễm môi trường.

Điều này được thể hiện rõ qua các con số thống kê từ báo cáo hiện trạng môi trường năm 2012 và số liệu điều tra của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên & Môi trường), lượng rác thải rắn sinh hoạt ở nông thôn phát sinh khoảng 18,21 tấn/ngày, tương đương với 6.6 triệu tấn/năm.

Trong khi đó, việc phân loại chất thải rắn nông thôn hiện vẫn còn rất nhiều hạn chế, hiện tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn vào khoảng 40-55%.

Hiện, tại hầu hết các địa phương đều chưa có bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh theo đúng quy định, chủ yếu là dồn vào một khu vực, tại đó chất thải rắn nguy hại của nông nghiệp như bao bì thuốc bảo vệ thực vật được đổ lẫn với chất thải thông thường gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, các loại rơm rạ sau thu hoạch thường không được xử lý đúng cách mà đốt ngay tại ruộng gây khói mù và ô nhiễm không khí; nhiều làng nghề xả nước thải không qua xử lý trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường không khí đất, nước, không khí tại các khu vực nông nghiệp, nông thôn.

SOwrSMTE.jpg

Để kiểm soát tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn, theo các chuyên gia cần phải tuyên truyền, giáo dục người nông dân hiểu biết hơn về các vấn đề môi trường, nâng cao trình độ dân trí, nhận thức đầy đủ về hài hòa lợi ích kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sống.

Trong quá trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ… đều phải tôn trọng môi trường sinh thái bền vững. Có nghĩa là, khai thác các nguồn tài nguyên phải có biện pháp hạn chế mức độ ảnh hưởng xấu đến môi trường, có giải pháp khôi phục làm giàu tài nguyên môi trường, hàng hóa phải hướng đến thân thiện với môi trường.

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các vùng miền, địa phương phải xét đến lợi nhuận sản xuất kinh doanh với lợi ích môi trường sinh thái và tôn trọng các quy luật tự nhiên của hệ sinh thái.

Cùng với đó, nâng cao nhận thức về pháp luật môi trường, siết chặt việc thực thi pháp luật nhà nước bảo vệ, cải thiện môi trường; ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nuôi trồng gắn với thân thiện môi trường.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận