Giấy phép, chính đồ câu cơm

08/10/2017 08:01 GMT+7

TTO - Doanh nghiệp đã phản ánh một thực trạng vô lý: "Nuôi gà chỉ mất 40 ngày, nhưng thủ tục tiêu thụ, xuất khẩu gà thì còn phức tạp, dài ngày hơn nuôi gà".

Giấy phép, chính đồ câu cơm - Ảnh 1.

Thủ tướng đã yêu cầu phải tập trung tháo gỡ thủ tục, đặc biệt phải xử lý tệ nạn giấy phép con, giấy phép cháu để giảm phiền hà.

Có bột mới gột nên hồ

Các kiểu giấy phép, chính đồ câu cơm.

LÊ LA