Chủ nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2021

Giáo viên chuyển sang văn thư, cắt phụ cấp thâm niên?

14/10/2013 11:08 GMT+7

TTO - * Tôi là giáo viên (GV) đã công tác nhiều năm và đã được hưởng thâm niên hơn 20%. Từ cuối năm học 2012-2103 và đầu năm học mới này, nhà trường đã thực hiện chỉ đạo của phòng giáo dục là không cho GV kiêm nhiệm các công việc như kế toán, văn thư, phụ trách phòng thiết bị.

Đối với các công việc này phải phân công chuyên và không được hưởng phụ cấp đứng lớp và phụ cấp thâm niên. Chúng tôi rất bức xúc nhưng chỉ được giải thích "Trường dư thừa GV nên phải làm như vậy". Chúng tôi cũng không biết theo quy định nào, văn bản nào để thực hiện việc đó. Ở một số trường đã thực hiện phương án "luân phiên theo học kỳ, theo năm đối với các công việc trên để GV đỡ bị thiệt về tiền thâm niên".

Theo tôi hiểu thì đã công tác và giảng dạy nhiều năm là được phụ cấp thâm niên. Nay tôi vẫn công tác trong nhà trường, làm công việc văn thư, thiết bị, do không trực tiếp đứng lớp thì việc bị cắt phụ cấp đứng lớp là phù hợp. Nhưng sao lại cắt phụ cấp thâm niên của tôi? Xin quý báo giúp đỡ làm sáng tỏ! (Một GV)

- Theo khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH ngày 30-12-2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4-7-2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đã quy định đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên là nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

Theo khoản 3 Điều 1 Thông tư 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH thì đối tượng được hưởng phụ cấp theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 68 trên đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phải được xếp vào các ngạch viên chức ngành GD&ĐT (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì mới được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Vì thế, căn cứ các quy định nêu trên, đối với trường hợp của bạn được chuyển sang làm công việc văn thư mà không còn trực tiếp giảng dạy thì không thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại khoản 6 công văn 6120/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 24-9-2010 của Bộ Giáo dục và đào tạo thì đối với trường phổ thông chưa có viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, văn thư, thủ quỹ, y tế học đường có thể bố trí giáo viên kiêm nhiệm.

Như vậy chiếu theo hướng dẫn nêu trên của Bộ Giáo dục và đào tạo, trường hợp trường của bạn chưa có viên chức làm công tác văn thư chuyên trách, nhưng ban giám hiệu chuyển công việc của bạn từ giáo viên giảng dạy sang làm công việc văn thư chuyên trách nhưng không bố trí bạn kiêm nhiệm công việc giảng dạy là chưa phù hợp.

Luật sư TRỊNH VĂN HIỆPVăn phòng Luật sư Gia Thành
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận