31/01/2018 10:40 GMT+7

​Giảng viên thỉnh giảng được tính để xác định chỉ tiêu tuyển sinh

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Đó là một trong nhiều nội dung thay đổi đáng chú ý về quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học dự kiến sẽ được Bộ GD-ĐT áp dụng trong thời gian tới.

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2018 tại TP.HCM do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2018 tại TP.HCM do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Bộ GD-ĐT vừa ban hành dự thảo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Hai tiêu chí xác định chỉ tiêu

Theo đó, các cơ sở giáo dục xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo các quy định dựa trên hai tiêu chí:

Tiêu chí 1: Số sinh viên chính quy tính trên một giảng viên quy đổi theo từng khối ngành của cơ sở giáo dục. Số sinh viên cao đẳng, trung cấp sư phạm chính quy trên một giảng viên/giáo viên quy đổi không vượt quá 25.

Tiêu chí 2: Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo tính trên một sinh viên chính quy và yêu cầu về chủng loại và số lượng học liệu, trang thiết bị tối thiểu của các hạng mục công trình theo yêu cầu của chương trình đào tạo.

Số lượng giảng viên quy đổi theo khối ngành bao gồm giảng viên cơ hữu quy đổi và giảng viên thỉnh giảng quy đổi của khối ngành đó.

Số lượng giảng viên cơ hữu quy đổi theo khối ngành bao gồm giảng viên cơ hữu chuyên ngành quy đổi và giảng viên cơ hữu môn chung quy đổi của khối ngành đó.

Số lượng giảng viên thỉnh giảng quy đổi tối đa được xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo khối ngành như sau:

Khối ngành I: đối với các ngành đào tạo giáo viên: không tính giảng viên thỉnh giảng để xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Đối với các ngành khác: tính tối đa bằng 5% tổng số giảng viên cơ hữu quy đổi.

Khối ngành II: tính tối đa bằng 30% tổng giảng viên cơ hữu quy đổi. Các khối ngành khác: tính tối đa bằng 5% tổng số giảng viên cơ hữu quy đổi.

Trường hợp số lượng giảng viên thỉnh giảng quy đổi thấp hơn tỉ lệ tối đa cho phép thì xác định chỉ tiêu theo số giảng viên thỉnh giảng thực tế đã quy đổi.

Đối với giảng viên tham gia giảng dạy nhiều khối ngành, thì chỉ tính vào 1 khối ngành để xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

Mỗi giảng viên chỉ được tính quy đổi một lần ở mức quy đổi cao nhất.

Chưa đạt chuẩn kiểm định chất lượng không được tăng chỉ tiêu

Cơ sở giáo dục xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo các tiêu chí nêu trên, công bố và chịu trách nhiệm giải trình về chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định, các tiêu chí xác định chỉ tiêu, chất lượng đào tạo và cam kết chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu xã hội.

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy hàng năm được xác định bằng tổng quy mô đào tạo chính quy xác định theo năng lực, đáp ứng đồng thời các tiêu chí theo quy định trừ đi tổng quy mô sinh viên chính quy đang đào tạo tại trường và cộng thêm số sinh viên dự kiến tốt nghiệp trong năm tuyển sinh.

Các ngành đào tạo đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng của các tổ chức kiểm định theo quy định tại Điều 52, Luật Giáo dục đại học, có nghị quyết thông qua chủ trương xác định chỉ tiêu tuyển sinh của hội đồng trường, hội đồng quản trị thì được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo cam kết về chất lượng của chương trình đào tạo và nhu cầu xã hội đối với ngành đó; phải công bố trong đề án tuyển sinh và chịu trách nhiệm giải trình trước xã hội và cơ quan có thẩm quyền.

Các ngành triển khai theo đề án thực hiện cơ chế đặc thù thí điểm đào tạo nhân lực ngành du lịch và công nghệ thông tin trình độ đại học giai đoạn 2017-2020 và các ngành thực hiện cơ chế đặc thù khác (nếu có) thì xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định của cơ chế đặc thù trong thời gian quy định.

Cơ sở giáo dục chưa được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng của các tổ chức kiểm định thì không tăng chỉ tiêu tuyển sinh so với năm trước liền kề (trừ ngành đào tạo mới được mở ngành trong năm tuyển sinh).

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên