Tag: Giãn chu kỳ đăng kiểm

Gần 1,4 triệu ô tô được giãn chu kỳ đăng kiểm ra sao?

Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 3-6, gần 1,4 triệu ô tô được giãn chu kỳ kiểm định. Đây là nhóm ô tô đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải có thời gian sản xuất đến 7 năm và từ 13 - 20 năm.

Cục Đăng kiểm đề xuất hai phương án xác nhận giãn chu kỳ kiểm định

Cục Đăng kiểm đã trình Bộ Giao thông vận tải hai phương án để áp dụng giãn chu kỳ kiểm định mà không cần mang xe đến trung tâm đăng kiểm.