Thứ 5, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Giảm lãi cho doanh nghiệp

12/07/2012 17:20 GMT+7

"Doanh nghiệp không tồn tại thì ngân hàng chết theo. Về mặt đạo lý, ngân hàng phải chủ động chia sẻ với doanh nghiệp chứ không trông chờ vào cơ quan quản lý. Chính ngân hàng thương mại là nơi có thể phân loại từng khách hàng, xem triển vọng của doanh nghiệp như thế nào để còn đàm phán từng món nợ, tư vấn về tài chính tìm cách giãn, miễn, giảm tiền lãi vay cho doanh nghiệp".

Giảm lãi cho doanh nghiệp

"Doanh nghiệp không tồn tại thì ngân hàng chết theo. Về mặt đạo lý, ngân hàng phải chủ động chia sẻ với doanh nghiệp chứ không trông chờ vào cơ quan quản lý. Chính ngân hàng thương mại là nơi có thể phân loại từng khách hàng, xem triển vọng của doanh nghiệp như thế nào để còn đàm phán từng món nợ, tư vấn về tài chính tìm cách giãn, miễn, giảm tiền lãi vay cho doanh nghiệp".

Ông Nguyễn Đại Lai - chuyên gia ngân hàng. Tuổi Trẻ ngày 12-7

Ông Nguyễn Đại Lai - chuyên gia ngân hàng. Tuổi Trẻ ngày 12-7
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận