Tag: festival trái cây

Festival trái cây Tiền Giang là cơ hội để xây dựng thương hiệu, thị trường

Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn Lễ hội trái cây Tiền Giang 2024 là cơ hội để phát triển ngành hàng trái cây với những câu chuyện thị trường, xây dựng hình ảnh, xây dựng thương hiệu.