Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây
Tag: #

Doanh nhân thành đạt

Khi khoa học xã hội đào tạo doanh nhân

Khi khoa học xã hội đào tạo doanh nhân

TTCT - Một chương trình đào tạo kinh doanh của Canada đang đưa văn học, triết học và khoa học xã hội vào giáo án với hi vọng sẽ giúp phát triển cả những lĩnh vực học thuật này lẫn tương lai nghề nghiệp của sinh viên.