Doanh nghiệp VN xa lạ với phòng vệ thương mại

15/10/2015 08:19 GMT+7

TT - Tính đến tháng 10-2015, các doanh nghiệp VN mới sử dụng công cụ phòng vệ thương mại cho bốn vụ, gồm ba lần áp dụng biện pháp tự vệ và một lần áp dụng biện pháp chống phá giá.

Một báo cáo do Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) công bố ngày 14-10 cho biết trong khi các nước trên thế giới sử dụng hiệu quả công cụ phòng vệ thương mại (PVTM - chống phá giá, chống trợ cấp và tự vệ) để bảo vệ hàng hóa khỏi sự cạnh tranh không lành mạnh của hàng hóa nước ngoài thì doanh nghiệp VN vẫn còn xa lạ với công cụ này.

Cụ thể tính đến tháng 10-2015, các doanh nghiệp VN mới sử dụng công cụ PVTM cho bốn vụ, gồm ba lần áp dụng biện pháp tự vệ và một lần áp dụng biện pháp chống phá giá.

Ngược lại, số lượng các vụ điều tra PVTM đối với hàng hóa VN ở nước ngoài tính đến tháng 10-2015 là 94 vụ, gồm 70 lần chống phá giá, 7 lần chống trợ cấp và 17 lần tự vệ.

Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết có đến 56,07% doanh nghiệp được khảo sát không biết hoặc không có thông tin về tình hình hàng hóa nước ngoài cạnh tranh không lành mạnh về giá tại VN, 45,71% không biết và không có thông tin về tình hình hàng hóa nước ngoài nhập khẩu ồ ạt, đột biến vào VN.

Tại buổi công bố báo cáo, TS Nguyễn Thị Thu Trang, thành viên Hội đồng tư vấn PVTM Trung tâm WTO và hội nhập thuộc VCCI, cho rằng việc sử dụng công cụ PVTM là điều vô cùng cần thiết trong bối cảnh VN đang ngày càng hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, đồng thời khuyến cáo các doanh nghiệp cần đưa PVTM thành một loại chiến lược kinh doanh, trang bị kiến thức và đào tạo cán bộ chuẩn bị nguồn lực cho PVTM.

Bên cạnh đó, Nhà nước cần phải cải thiện cơ chế công khai, minh bạch thông tin, cơ chế hỗ trợ tiền tố tụng và tố tụng cũng như hoàn thiện cơ sở, pháp lý về PVTM ở VN.

QUỲNH TRUNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận