Thứ 4, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Doanh nghiệp TP.HCM ngừng hoạt động, phá sản tăng gần 10%

05/09/2013 20:04 GMT+7

TT - TP.HCM có số doanh nghiệp thành lập mới 8 tháng qua tăng 5,4% nhưng số phải giải thể, ngừng hoạt động cũng tăng tới 9,16%, con số này do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch - Đầu tư công bố.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa có báo cáo về tình hình đăng ký doanh nghiệp 8 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2013. Theo đó, trong số trên 52,4 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 39,4 ngàn doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, từng khu vực có mức độ khó khăn, tình trạng khác nhau.

Cụ thể, khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên có xu hướng tốt nhất khi khối lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng khá, số doanh nghiệp khó khăn phải giải thể, tạm ngừng kinh doanh giảm so với cùng kỳ năm trước. Nổi bật là các địa phương như: Lào Cai, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 25%, số giải thể, ngừng hoạt động giảm 25,4%. Tại Thái Nguyên, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 9,3%, doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động giảm 38,24%.

Tại Lâm Đồng, doanh nghiệp thành lập mới tăng 24%, số giải thể, ngừng hoạt động giảm 45,3%. Tại Kon Tum, doanh nghiệp thành lập mới tăng 9,8%, số giải thể, ngừng hoạt động giảm 36,6%...

Tại địa bàn Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố TP.HCM, địa bàn đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ, quá trình đào thải, sàng lọc doanh nghiệp đang diễn ra rất mạnh khi số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và phải rút lui khỏi thị trường đều tăng so với cùng kỳ 2012.

Tại Khánh Hòa, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 41,7% nhưng số phải giải thể, ngừng hoạt động cũng tăng trên 32%.

TP.HCM có số doanh nghiệp thành lập mới tăng 5,4% nhưng số giải thể, ngừng hoạt động cũng tăng 9,16%. Đặc biệt, An Giang là tỉnh có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng tới 100% nhưng số doanh nghiêp giải thể, ngừng hoạt động cũng lên tới trên 81%.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết khu vực đồng bằng sông Hồng còn nhiều khó khăn nhất, khi số doanh nghiệp thành lập mới giảm, số dừng hoạt động, phá sản lại tăng.

Tại Hà Nội, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số doanh nghiệp dừng hoạt động lại tăng 2,61%. Hải Phòng tình hình còn khó hơn khi doanh nghiệp thành lập mới giảm 15,8%, doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng 25,3%; Quảng Ninh, doanh nghiệp thành lập mới giảm 13,2%, doanh nghiệp dừng hoạt động tăng 22,2%.

CẦM VĂN KÌNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận