Thứ 4, ngày 28 tháng 7 năm 2021

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2025 ra sao?

11/02/2019 20:15 GMT+7

TTO - Thủ tướng vừa đồng ý điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2025, theo đề nghị của UBND thành phố và ý kiến của Bộ Xây dựng.

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2025 ra sao? - Ảnh 1.

TP.HCM sẽ ban hành quy chế quản lý quy hoạch, gắn quy hoạch với trách nhiệm người đứng đầu - Ảnh tư liệu

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập, trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố.

Tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện việc rà soát, đánh giá và lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố theo quy định pháp luật về đấu thầu. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

Việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2025 phải đáp ứng được hai tiêu chí là hấp dẫn đối với doanh nghiệp và tạo đồng thuận của xã hội, bởi hiện nay TP.HCM đang mang trọng trách là vai trò đầu tàu kinh tế, phát triển liên tục và toàn diện.

Điểm nhấn trong bổ sung quy hoạch sắp tới là quy hoạch gắn với phát triển nguồn lực của TP.HCM, có cấu trúc đô thị phù hợp để giải quyết vấn đề về phát triển hạ tầng kỹ thuật, thích ứng biến đổi khí hậu và chống ngập.

Để đáp ứng được các tiêu chí này, TP.HCM sẽ bổ sung quy hoạch theo hướng mở, đồng thời ban hành quy chế quản lý quy hoạch, gắn quy hoạch với trách nhiệm người đứng đầu.

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM trong những năm tới hướng đến mục tiêu năm 2045 thành phố sẽ xây dựng được môi trường cạnh tranh cao, hoàn thiện hệ thống hạ tầng, phát triển không gian đô thị giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cải tạo và phát triển đô thị hiện hữu, xây dựng cấu trúc đô thị phù hợp để giảm thiểu áp lực dân số vào khu vực trung tâm thông qua mô hình thành phố vệ tinh.

Quy hoạch đô thị TP.HCM cần giải quyết các vấn đề dân sinh Quy hoạch đô thị TP.HCM cần giải quyết các vấn đề dân sinh

Việc quy hoạch đô thị hợp lý sẽ giúp TP.HCM phát triển bền vững, giảm gánh nặng đầu tư và khắc phục các vấn đề dân sinh đang ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

B.NGỌC
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận