Tag: đi công tác nước ngoài

Đi công tác nước ngoài 6 tháng, có bị tính thuế thu nhập cá nhân?

Tôi đi công tác ở Nhật 6 tháng. Thời gian này tôi không có lương tại Việt Nam mà nhận lương tại Nhật. Tôi sẽ bị tính thuế thu nhập cá nhân thế nào?

Tiết kiệm ít nhất 700 tỉ nếu giảm hội họp, đi công tác nước ngoài

TTO - Các bộ, ngành và địa phương cần cắt giảm ít nhất 30-50% kinh phí hội nghị, công tác phí. Nếu thực hiện được việc này thì riêng các cơ quan trung ương tiết kiệm được khoảng 700 tỉ đồng.