16/03/2017 14:03 GMT+7

Đến 2020 mỗi người dân VN đọc 4 cuốn sách mỗi năm?

V.V.TUÂN - LC
V.V.TUÂN - LC

TTO - Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 trung bình mỗi người dân sẽ đọc 4 cuốn sách mỗi năm.

Độc giả tham dự hội sách Hà Nội 2016 - Ảnh: NAM TRẦN
Độc giả tham dự hội sách Hà Nội 2016 - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 15-3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định phê duyệt Đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quan điểm của Đề án coi phát triển văn hoá đọc là một trong những nội dung quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục của đất nước; phát triển văn hoá đọc trên cơ sở khai thác có hiệu quả và không ngừng phát triển nguồn vốn tri thức, văn hóa của con người và dân tộc VN, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa tri thức của nhân loại; nhà nước hỗ trợ phát trển văn hóa đọc, đồng thời đẩy mạnh việc đa dạng hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phát triển văn hóa đọc.

Mục tiêu chung của Đề án nhằm xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc (sách in và điện tử) trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên và người dân ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn.

Đề án đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2020, mỗi người dân VN trung bình đọc 4 cuốn sách mỗi năm. Phấn đấu số lượt người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 300 triệu lượt mỗi năm.

Đồng thời, đến năm 2020 sẽ có 80% học sinh, sinh viên và người học tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đề án đưa ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp như: đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc; hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hoá; tiếp tục đề xuất và trình Quốc hội dự án Luật thư viện; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm; mở rộng hợp tác quốc tế.  

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch chủ trì thực hiện Đề án. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án được trích từ ngân sách trung ương và địa phương cùng các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 

V.V.TUÂN - LC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên