Chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021

Đề xuất tăng 7,19% lương hưu, trợ cấp BHXH cho 8 nhóm đối tượng

21/01/2019 13:18 GMT+7

TTO - Từ ngày 1-7-2019, dự kiến sẽ có sự điều chỉnh tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (của tháng 6-2019) đối với 8 nhóm đối tượng.

Đề xuất tăng 7,19% lương hưu, trợ cấp BHXH cho 8 nhóm đối tượng - Ảnh 1.

Dự kiến từ ngày 1-7-2019 sẽ thực hiện điều chỉnh tăng thêm 7,19% lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng cho gần 3 triệu đối tượng.

Đây là nội dung dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng mà Bộ Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) đang tổ chức lấy ý kiến công khai tại địa chỉ molisa.gov.vn.

Theo dự thảo, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất mức điều chỉnh tăng 7,19% (bằng tốc độ tăng mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng) trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2019 đối với 8 nhóm đối tượng, gồm:

Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng.

Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Theo tính toán, sẽ có gần 3 triệu người thuộc diện điều chỉnh, tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng kể từ 1-7-2019.

Từ 1-7: lương hưu, trợ cấp sẽ tăng gần 7% Từ 1-7: lương hưu, trợ cấp sẽ tăng gần 7%

TTO - Từ ngày 1-7-2018, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng trước đó đối với 8 đối tượng.

ĐỨC BÌNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận