Thứ 5, ngày 5 tháng 8 năm 2021

Đề xuất rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo mới

08/04/2021 12:00 GMT+7

TTO - Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.

Đáng chú ý, Bộ Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) đề xuất thời gian rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm thực hiện từ ngày 1-9 đến hết ngày 15-12 của năm.

Thời gian rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên thực hiện tại thời điểm UBND cấp xã nhận được giấy đề nghị bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc đề nghị thoát nghèo, thoát cận nghèo của hộ gia đình.

Dự thảo nêu rõ, quy trình rà soát định kỳ hằng năm gồm 7 bước sau:

1 - Lập danh sách hộ gia đình cần rà soát;

2 - Tổ chức rà soát, lập danh sách phân loại hộ gia đình; 

3 - Họp lấy ý kiến nhân dân về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; 

4- Niêm yết, thông báo công khai danh sách rà soát lần 3; 

5- Báo cáo chủ tịch UBND cấp huyện; 

6- Phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo; 

7- Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo ở cấp huyện và cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tổng hợp, có văn bản báo cáo kết quả phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn cho chủ tịch UBND cấp huyện.

Đặc biệt tại cấp tỉnh, căn cứ văn bản báo cáo của chủ tịch UBND cấp huyện về kết quả phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt kết quả chung trên toàn địa bàn và báo cáo Bộ LĐ-TB&XH. 

Dự thảo lưu ý, hộ gia đình có giấy đề nghị bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy đề nghị ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thì nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến chủ tịch UBND cấp xã.

Dự thảo cũng nêu rõ trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận giấy đề nghị của hộ gia đình, chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo ban chỉ đạo rà soát cấp xã tổ chức rà soát, thẩm định theo quy định; xem xét, quyết định cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy chứng nhận hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo. 

Trường hợp hộ gia đình không đủ điều kiện, chủ tịch UBND cấp xã phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thủ tướng đồng ý ban hành chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 Thủ tướng đồng ý ban hành chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025

TTO - Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12-2020 chiều 29-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý chủ trương ban hành chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021 - 2025 do Bộ Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) xây dựng.

HÀ QUÂN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận