20/05/2024 17:46 GMT+7

Đề xuất có cảnh vệ cho Thường trực Ban Bí thư, Chánh án tòa, Viện trưởng VKSND tối cao

Đề xuất có cảnh vệ cho Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Chiều nay Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã đề xuất như trên.

Đại tướng Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công an, trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ - Ảnh: GIA HÂN

Đại tướng Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công an, trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ - Ảnh: GIA HÂN

Chiều 20-5, Đại tướng Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Trong số các nội dung được bổ sung, dự luật bổ sung những chức danh có cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đây là những chức danh đã được xác định là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước theo kết luận 35 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở.

Đại tướng Tô Lâm cho biết Luật Cảnh vệ hiện hành quy định tiêu chí hội nghị, lễ hội do Nhà nước tổ chức, được xác định là sự kiện đặc biệt quan trọng chưa phù hợp với thực tiễn công tác cảnh vệ về bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật triển khai thực hiện công tác của lực lượng cảnh vệ.

Theo quy định của điều luật, một hội nghị quốc tế có một trong số chức danh có cảnh vệ quy định tại khoản 1, điểm a, b khoản 2 điều 10 tham dự hoặc chủ trì hội nghị được xác định là sự kiện đặc biệt quan trọng, được áp dụng các biện pháp cảnh vệ quy định tại điều 14 Luật Cảnh vệ như đối với đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, kỳ họp của Quốc hội.

Quy định này gây ảnh hưởng đến các hoạt động xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi áp dụng biện pháp cảnh vệ. Do đó, dự luật cũng sửa đổi theo hướng thu hẹp phạm vi cảnh vệ là sự kiện đặc biệt quan trọng.

Cụ thể sửa đổi theo hướng quy định đối tượng cảnh vệ là sự kiện đặc biệt quan trọng gồm hội nghị, lễ hội do Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ tổ chức có đối tượng cảnh vệ; đại hội đại biểu toàn quốc do tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương tổ chức; hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam có đối tượng cảnh vệ.

Cùng với đó, bổ sung thẩm quyền bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ trong trường hợp cấp thiết, đối với chức danh không thuộc trường hợp quy định tại Luật Cảnh vệ.

Cụ thể bổ sung nội dung trong trường hợp cấp thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm công tác đối ngoại, bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ phù hợp đối với chức danh không thuộc trường hợp quy định.

Việc bổ sung đối tượng cảnh vệ phù hợp với tầm quan trọng của các vị trí

Trình bày thẩm tra sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho hay ủy ban này nhất trí với việc bổ sung chức danh có cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Việc này nhằm thể chế kịp thời quy định của Đảng, nhất là kết luận về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở.

Từ đó bảo đảm tính thống nhất, công bằng, minh bạch về chức danh, chức vụ và chế độ, chính sách đối với các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo ông Tới, việc bổ sung ba chức danh, chức vụ nêu trên là phù hợp với tính chất, tầm quan trọng của các vị trí này trong hệ thống chính trị.

Đề xuất cảnh vệ cho thường trực Ban Bí thư, chánh án tòa tối cao và viện trưởng VKSND tối caoĐề xuất cảnh vệ cho thường trực Ban Bí thư, chánh án tòa tối cao và viện trưởng VKSND tối cao

Bộ Công an đề xuất bổ sung thêm ba trường hợp được cảnh vệ là thường trực Ban Bí thư, chánh án Tòa án nhân dân tối cao và viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên