28/04/2024 17:40 GMT+7

Đề xuất bổ sung giáo viên mầm non vào nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có trả lời về đề xuất bổ sung giáo viên mầm non vào nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và có thể nghỉ hưu sớm hơn.

Một trường mầm non ở TP Vinh (Nghệ An) - Ảnh: DOÃN HÒA

Một trường mầm non ở TP Vinh (Nghệ An) - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo cử tri tỉnh Bình Định, quy định tuổi nghỉ hưu của nữ giáo viên mầm non (60 tuổi) không phù hợp với thực tế, vì sức khỏe, độ nhanh nhẹn, các thao tác chuyên môn... khó đáp ứng được với yêu cầu công việc.

Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xem xét, đánh giá các yếu tố đặc thù về điều kiện lao động của giáo viên mầm non và bổ sung vào "danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm...".

Việc này để đối tượng này được hưởng chế độ nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với lao động trong điều kiện bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động.

Cử tri tỉnh Yên Bái đề nghị xem xét bổ sung giáo viên mầm non vào nhóm có thể nghỉ hưu sớm hơn so với quy định để đảm bảo phù hợp với tính chất đặc thù công việc.

Vì sao giáo viên mầm non chưa vào nghề nặng nhọc, độc hại...?

Trả lời ý kiến của cử tri tỉnh Bình Định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu rõ tại thông tư 29/2021 đã quy định cụ thể về việc bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Cụ thể, bộ quản lý ngành, lĩnh vực rà soát nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Cùng với đó, xem xét ý kiến của người sử dụng lao động để đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục nghề phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ và quản lý trong từng thời kỳ, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thông tư 11/2020 quy định hằng năm, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, người sử dụng lao động chủ động rà soát, đánh giá danh mục nghề theo phương pháp đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định để đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục nghề phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ và quản lý trong từng thời kỳ.

Trên cơ sở đề xuất của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, người sử dụng lao động, bộ nêu rõ sẽ phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan xem xét, đánh giá điều kiện lao động của các nghề, công việc giáo viên mầm non để có cơ sở xem xét, sửa đổi, bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định.

Cũng theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 15-12-2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn đề nghị bổ sung vào danh mục nghề với hai nhóm giáo viên mầm non, nhân viên thiết bị, thí nghiệm nhưng không gửi kèm hồ sơ theo các quy định trên nên không có cơ sở xem xét, bổ sung vào danh mục.

Những nghề nào có thể nghỉ hưu sớm?

Liên quan tuổi nghỉ hưu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu rõ đã được thảo luận, thống nhất thông qua tại nghị quyết 28/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thể chế hóa chủ trương tăng tuổi nghỉ hưu tại nghị quyết 28, Quốc hội đã thống nhất ban hành Bộ luật Lao động năm 2019.

Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Bộ luật Lao động năm 2019, vấn đề tuổi nghỉ hưu đã được trao đổi, thảo luận, đánh giá một cách kỹ lưỡng, tổng thể các mặt liên quan.

Vì vậy, Bộ luật Lao động quy định việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu hay điều kiện về tuổi hưởng lương hưu của người lao động không thực hiện tăng ngay lên 62 tuổi với nam, 60 tuổi với nữ mà được điều chỉnh theo lộ trình mỗi năm chỉ tăng thêm 3 tháng với lao động nam và 4 tháng với lao động nữ.

Bên cạnh đó, việc tăng tuổi nghỉ hưu đã xem xét tính đến các yếu tố về tính chất, loại hình lao động, sức khỏe của người lao động.

Những người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc những người lao động sức khỏe yếu (bị suy giảm khả năng lao động).

Những trường hợp này có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với người làm việc trong điều kiện lao động bình thường (nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 tuổi hoặc 10 tuổi, tùy từng trường hợp).

Thời gian tới, trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành, địa phương, Bộ tiếp tục phối hợp nghiên cứu, rà soát để sửa đổi, bổ sung danh mục nghề nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động, trong đó có việc làm cơ sở xét điều kiện về tuổi hưởng lương hưu của người lao động.

Cải tiến lương giáo viên ra sao?Cải tiến lương giáo viên ra sao?

Đề xuất cải tiến lương giáo viên là nỗ lực được Bộ Giáo dục và Đào tạo xem như giải pháp quan trọng để ngăn tình trạng giáo viên nghỉ việc, chuyển việc, thu hút người giỏi vào ngành sư phạm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên