Chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021

​Đề nghị chuyển Học viện Công nghệ BCVT về Viettel

09/05/2015 08:45 GMT+7

TT - Bộ Quốc phòng vừa có tờ trình gửi Thủ tướng về việc điều chuyển nguyên trạng Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông từ Bộ Thông tin và truyền thông về Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel).

Theo tờ trình này, Viettel sẽ tiếp nhận đầy đủ nhiệm vụ, lĩnh vực, ngành nghề hoạt động, trụ sở, tài sản, đất đai, các nguồn vốn, công nợ, tổ chức bộ máy, lao động, các quyền và nghĩa vụ pháp lý đối với sinh viên, khách hàng, đối tác... của học viện.

Tại tờ trình, Bộ Quốc phòng nêu rõ sự cần thiết điều chuyển nguyên trạng Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông về Viettel vì các lý do: phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa...; nhu cầu về nguồn lực cho nhiệm vụ nghiên cứu của Viettel rất cấp bách nên tập đoàn này đang đầu tư rất mạnh vào nghiên cứu phát triển.

Bộ Quốc phòng cho rằng Viettel có thể giúp các trường, học viện, viện nghiên cứu nhanh chóng chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp; đầu tư cho cơ sở vật chất của trường, viện, học viện... 

Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận