Thứ 4, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Đất ven biển phải ưu tiên cho mục tiêu công cộng

05/06/2015 10:43 GMT+7

TT - Sáng 4-6, ông ĐÀO TRUNG CHÍNH - phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN-MT) - khẳng định việc sử dụng đất ở khu vực ven biển phải dựa trên nguyên tắc ưu tiên cho mục tiêu công cộng, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt và giải trí của người dân.

* Thưa ông, tại cuộc làm việc mới đây với Bộ TN-MT về cải cách thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo phải kiểm tra, cấm cấp phép cho các dự án ở ven biển. Về mặt quản lý đất đai, bộ sẽ triển khai những giải pháp gì để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng?

- Chúng tôi hiểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ở hai khía cạnh.

Thứ nhất là vấn đề cấp phép đầu tư, ở khía cạnh này khi cấp phép đầu tư cho các dự án khai thác khu vực ven biển phải được xem xét cẩn trọng.

Thứ hai, ở khía cạnh sử dụng đất, việc giao đất, cho thuê đất ở khu vực ven biển phải thực hiện chặt chẽ theo quy định của pháp luật, phải tuân thủ theo đúng quy hoạch được quyệt.

Quan điểm phải đúng như Thủ tướng chỉ đạo, tức là diện tích ven biển, bờ biển, mặt biển phải ưu tiên cho nhu cầu công cộng, nhu cầu giải trí của người dân và phục vụ các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh.

Còn như vừa qua, ở chỗ nọ chỗ kia có việc các dự án rào chắn bãi biển, người dân không thể qua lại, đấy là điều ai cũng thấy bất hợp lý và cần phải chấn chỉnh.

* Thủ tướng cũng chỉ đạo địa phương nào cấp phép cho dự án ven biển phải thu hồi, bãi biển phải thông suốt, không được quây rào. Việc thu hồi những dự án này sẽ được triển khai ra sao, thưa ông?

- Về nội dung này, Thủ tướng đã giao Bộ TN-MT và các bộ, ngành, địa phương phải rà soát lại các dự án đã cấp ở khu vực ven biển. Trước đây do quy hoạch có tầm nhìn còn hạn chế, ở một số khu vực ven biển có cho phép các dự án đầu tư về du lịch.

Còn hiện nay, sau chỉ đạo của Thủ tướng, sẽ phải xem xét tổng thể từ việc khuyến khích đầu tư đến việc quy hoạch sử dụng đất cũng phải xem xét lại.

Phải xem xét trên nguyên tắc khu vực ven biển phải ưu tiên cho mục tiêu công cộng, cho sinh hoạt giải trí của người dân, phải phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, quốc phòng. Còn việc xem xét thu hồi thì từng địa phương phải rà soát.

* Ông có nói cần xem lại cả quy hoạch sử dụng đất, vậy trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tới đây Bộ TN-MT sẽ có quan điểm thế nào về sử dụng đất ven biển?

- Tới đây chúng tôi sẽ xây dựng quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia để trình lên Quốc hội, sau đó các địa phương sẽ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm năm để trình Chính phủ.

Trong quá trình làm quy hoạch, bộ cũng sẽ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng trong việc xét duyệt các danh mục dự án ở khu vực này.

Đương nhiên, tới đây khi xem xét điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho giai đoạn 2016 - 2020, bộ cũng sẽ yêu cầu các địa phương xem xét lại quy hoạch khu vực ven biển, thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Đặc biệt, với các dự án giao đất, cho thuê đất ở khu vực ven biển phải thực hiện theo đúng quy định của Luật đất đai 2013, đó là phải xin ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ TN-MT.

XUÂN LONG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận