Tag: Đạt chuẩn kiểm định ABET

Trường đại học thứ 3 có chương trình đạt chuẩn kiểm định ABET

TTO - Trường ĐH Quốc Tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa trở thành trường đại học thứ ba của Việt Nam có chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định ABET của Mỹ.

ĐH Duy Tân đạt chuẩn kiểm định ABET của Mỹ

ABET - Accreditation Board for Engineering and Technology (tổ chức kiểm định các chương trình đào tạo kỹ thuật - công nghệ), Mỹ đã chính thức công bố kết quả kiểm định 2 chương trình đào tạo ĐH Duy Tân: kỹ thuật mạng và hệ thống thông tin quản lý.