Thứ 2, ngày 17 tháng 1 năm 2022

Đảng phải chịu trách nhiệm trước dân về sự lãnh đạo

05/11/2013 18:38 GMT+7

TTO - Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) phát biểu như vậy trong phiên Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chiều 5-11.

a4Vvzmag.jpgPhóng to
Đại biểu Mã Điền Cư (Quảng Ngãi) - Ảnh: Việt Dũng

Đại biểu Mã Điền Cư (Quảng Ngãi) tán thành việc tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng.

Ông Cư nói: “Theo tôi, điều 4 đã thể chế hóa quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó đã làm rõ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, trách nhiệm và nghĩa vụ của Đảng với dân. Như vậy hiến định vai trò của Đảng không chỉ ở địa vị pháp lý mà còn là trách nhiệm pháp lý của Đảng đối với nhân dân, với đất nước”.

Về vấn đề này, đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) đồng quan điểm: "Tôi tán thành việc hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng. Nếu Đảng lãnh đạo không đúng thì phải chịu trách nhiệm trước nhân dân".

Ông Tám lập luận: “Bác Hồ từng nói lãnh đạo đúng là phải quyết định đúng, hai là phải tổ chức thi hành cho đúng và ba là phải tổ chức kiểm soát đúng. Bởi thế tôi đề nghị nên xác định Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân về sự lãnh đạo của mình. Đặt vấn đề như vậy để thấy rõ Đảng không chỉ chịu trách nhiệm về việc quyết định mà trong cả tổ chức thực hiện và kiểm soát. Ngoài ra, cần cụ thể hơn vai trò, trách nhiệm của cá nhân đảng viên trong thực hiện vai trò lãnh đạo của mình. Như vậy mới rõ được mối quan hệ: lịch sử và nhân dân lựa chọn và thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng. Đến lượt mình, Đảng chịu trách nhiệm về sự lãnh đạo đó trước nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về sự lãnh đạo của mình”.

Về thu hồi đất, đại biểu Mã Điền Cư đồng ý trong điều kiện của đất nước hiện nay vẫn rất cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội. “Tuy nhiên quy định về quan điểm, cơ chế và nguyên tắc thu hồi đất còn chưa rõ ràng. Hiến pháp quy định Nhà nước thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội nhưng phát triển kinh tế - xã hội phục vụ cho mục đích gì và vì lợi ích của ai thì không nói rõ. Tôi đề nghị sửa đổi Hiến pháp lần này phải quy định rõ về quan điểm chuyển dịch đất đai. Ngoài việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, Nhà nước chỉ thu hồi đất vì mục đích quốc gia như phục vụ công trình giao thông, năng lượng, dự án xây trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, phục vụ bảo vệ môi trường” - ông Cư nói.

Từ những phân tích trên, ông Cư đề nghị dự thảo Hiến pháp không nên quy định Nhà nước thu hồi đất vì dự án phát triển kinh tế - xã hội. "Dự án phát triển kinh tế, chủ đầu tư phải tự thỏa thuận để mua quyền sử dụng đất của dân" - ông Cư nói.

MAI HƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận