Tag: đâm chết đồng hương

Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, dùng dao đâm chết đồng hương

Rủ bạn bè đồng hương đến nhà ăn nhậu thì xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả, chủ nhà dùng dao đâm chết một người đồng hương.