Tag: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

TTO - Tuổi Trẻ Online trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Văn kiện Đại hội XIII kết tinh trí tuệ toàn Đảng, toàn dân

TTO - 8h sáng 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.587 đại biểu chính thức, đại diện cho 5,1 triệu đảng viên trên toàn quốc.

Quy trình chọn 'trường hợp đặc biệt', chức danh 'tứ trụ' kỹ và chặt

TTO - Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII) đã thông qua danh sách đề cử 'trường hợp đặc biệt' và chức danh 'tứ trụ', hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn 1,5 ngày so với dự kiến.