Tag: cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Mời gọi Hàn Quốc đến và tạo ra sản phẩm 4.0 ở Việt Nam

TTO - Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh Việt Nam đã khởi động chương trình Made in Vietnam 4.0 và trân trọng đề nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc hãy đến và tạo ra các sản phẩm 4.0 ở Việt Nam.

Mê mải nghiên cứu cao siêu để DN Việt phải tốn tiền cho nước ngoài

TTO - Thủ tướng cho rằng không ít đề tài nghiên cứu còn nặng tính lý thuyết, chỉ góp phần làm dày thêm các tủ lưu trữ tại các thư viện lớn. Không gắn thực tế, không đáp ứng yêu cầu thực tế thì tự mình thua trên sân nhà.

Công nghiệp Việt Nam thiếu “anh cả”

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông VŨ THÀNH TỰ ANH, giám đốc nghiên cứu của Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, cho rằng tư duy công nghiệp của VN vẫn dừng lại ở mấy chục năm trước.