Tag: cụm đền tháp Mỹ Sơn

Hoàng thái tử Nhật Bản tham quan Mỹ Sơn

Hoàng thái tử Nhật Bản và Công nương bày tỏ quan tâm tới cụm di sản, quan sát chăm chú và dành nhiều câu hỏi cho hướng dẫn viên.