Tag: Công ty Việt Sinh

Vụ dùng xe cứu hỏa để đòi nợ phí duy tu: Công ty Tân Tạo nói gì?

Đến ngày 3-2, đơn vị quản lý Khu công nghiệp Tân Tạo đã cho rút các xe cứu hỏa, thay đổi biện pháp chặn lối ra vào của một doanh nghiệp do không trả phí duy tu.

Doanh nghiệp bị Khu công nghiệp Tân Tạo đòi nợ bằng… xe cứu hỏa

Đang lúc tranh chấp về số tiền nợ phí duy tu, một doanh nghiệp bị chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Tạo dùng xe chữa cháy, rào chắn và bảo vệ túc trực chặn lối ra vào khiến doanh nghiệp này phải dừng sản xuất.