Thứ 7, ngày 16 tháng 10 năm 2021

Còn hiện tượng coi nhẹ vai trò của Mặt trận trong chống tham nhũng

21/12/2020 12:19 GMT+7

TTO - Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng tồn tại nêu trên xuất phát từ lỗi nhận thức của một số cấp uỷ đảng và lãnh đạo trong chính quyền.

Còn hiện tượng coi nhẹ vai trò của Mặt trận trong chống tham nhũng - Ảnh 1.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày 21-12 - Ảnh: QUANG VINH

Sáng nay 21-12, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) đã tổ chức hội nghị lần thứ 4 để đánh giá công tác năm 2020 và thảo luận một số báo cáo chuyên đề, chuẩn bị cho Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ VN ngày mai 22-12.

"Đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức; công tác mặt trận còn nhiều việc cần phải đổi mới, phải thay đổi nếp nghĩ, cách làm", chủ tịch MTTQ VN Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc.

Ông Mẫn bày tỏ lời cảm ơn tới các cụ, các vị, các chuyên gia trong các tổ chức của mặt trận đã nỗ lực trong thời gian qua và mong họ "tiếp tục mang tâm huyết, kinh nghiệm, trí tuệ, giúp cho công tác mặt trận ngày một đáp ứng tốt hơn yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới".

Dự thảo báo cáo "Tổng kết Chương trình hành động của MTTQ VN thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020" đã được trình hội nghị.

Dự thảo báo cáo cho thấy một trong những hoạt động có ý nghĩa là "MTTQ VN các cấp, các tổ chức thành viên đã nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả việc tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí và về các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí như chính sách, pháp luật về quản lý đất đai, tài nguyên… nhằm phát hiện, kiến nghị để hạn chế, khắc phục những 'khe hở' dễ dẫn đến tham nhũng, lãng phí".

Trong đó nêu rõ vai trò của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư công cộng đồng đã "phát hiện và kiến nghị nhiều vụ việc vi phạm, giúp chính quyền và các cơ quan chức năng xử lý nhiều cán bộ vi phạm, thu về cho ngân sách nhà nước hàng chục tỉ đồng, hàng trăm nghìn mét vuông đất".

Ví dụ, tại Hà Nội trong năm 2019 các ban thanh tra nhân dân đã kiến nghị với chính quyền thu hồi 52.876m2 đất và 452 triệu đồng; các ban giám sát đầu tư công cộng đồng đã kiến nghị với chính quyền thu hồi 1.856m2 đất. Tại Quảng Nam, ban giám sát đầu tư công cộng đồng phát hiện, kiến nghị 1.782 vụ việc, đã giải quyết 1.652 vụ việc, thu hồi 512m2 đất, gần 500 triệu đồng…

Mặt trận các cấp đã tăng cường và đổi mới phương thức giám sát đối với hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên (nhất là những biểu hiện không lành mạnh về đạo đức, lối sống, những dấu hiệu bất minh trong thu nhập, tài sản, nhà đất; trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong việc thực hiện chính sách, pháp luật và đối với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, các vụ việc mà dư luận và nhân dân quan tâm, bức xúc, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ).

Đối với những tồn tại, hạn chế, báo cáo của mặt trận cho rằng "trong thực tế, nhận thức của một số cấp ủy đảng, lãnh đạo chính quyền về chức năng, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của mặt trận còn chưa đầy đủ, chưa sâu sắc và toàn diện, dẫn đến coi nhẹ vai trò tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí của MTTQ VN".

Trong khi đó, "việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí ở một số nơi, một số cơ quan, cán bộ chưa thể hiện được bản lĩnh dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Vẫn còn hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong quá trình giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước".

Phòng chống tham nhũng: Không có vùng cấm, bất kể là ai! Phòng chống tham nhũng: Không có vùng cấm, bất kể là ai!

TTO - Dựa vào kết quả đạt được và sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công tác phòng, chống tham nhũng không thể "tụt lùi", "đảo ngược", mà chỉ có thể làm tốt hơn thôi, phó trưởng Ban Nội chính trung ương Nguyễn Thái Học nhấn mạnh.

LÊ KIÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận