Thứ 2, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Cơ quan kiểm tra có quyền yêu cầu dừng công tác cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm

12/03/2019 12:16 GMT+7

TTO - Đó là nội dung của Quy định số 179-QÐi/TW về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, vừa được ông Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành.

Cơ quan kiểm tra có quyền yêu cầu dừng công tác cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm - Ảnh 1.

Trao thêm quyền cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương phù hợp với bối cảnh hiện nay - Ảnh: Tư liệu

Quy định 179-QĐi/TW sẽ thay thế quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 58-QÐ/TW, ngày 7-5-2007 của Bộ Chính trị.

Quy định nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, sự đoàn kết thống nhất, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Ðảng trong công tác cán bộ.

Đánh giá đúng công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định; góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nạn chạy chức, chạy quyền, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Về chế độ kiểm tra công tác cán bộ, Quy định 179-QĐi/TW nêu rõ, đối với cán bộ, đảng viên, phải thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm trong công tác và việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.

Ðịnh kỳ hằng năm, cán bộ, đảng viên tự phê bình và phê bình ở chi bộ và cấp ủy, tổ chức chính quyền, đoàn thể mà mình là thành viên.

Ðồng thời, chi bộ nơi cư trú có ý kiến nhận xét về bản thân cán bộ, đảng viên và gia đình trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra về công tác cán bộ thuộc cấp mình quản lý và chỉ đạo, thực hiện; tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị về công tác cán bộ; thực hiện chế độ kiểm tra công tác cán bộ theo định kỳ hoặc đột xuất.

Về chế độ giám sát công tác cán bộ, tổ chức đảng cấp trên có chương trình, kế hoạch giám sát công tác cán bộ thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý, lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy giám sát các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, tổ chức đảng thuộc quyền quản lý, cấp ủy cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ các đơn vị làm công tác tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ.

Ban tổ chức và ủy ban kiểm tra giám sát tổ chức đảng thuộc cấp ủy quản lý, cấp ủy cấp dưới và các ban của cấp ủy cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, người đứng đầu các ban của cấp ủy cùng cấp và cán bộ các đơn vị làm công tác tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ.

Quy định xác định thẩm quyền của chủ thể kiểm tra, giám sát như được quyết định hoặc đề nghị, yêu cầu hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ.

Được yêu cầu tạm dừng việc thực hiện các nội dung trong công tác cán bộ đối với cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Chuyển ủy ban kiểm tra hoặc báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, giải quyết những trường hợp cán bộ và tổ chức đảng được phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

Quy định cũng nêu rõ phương pháp, hình thức kiểm tra, giám sát. Đồng thời hướng dẫn cụ thể các nội dung kiểm tra, giám sát gồm: Ðiều kiện, tiêu chuẩn cán bộ; công tác tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ; công tác đánh giá cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ; công tác điều động, luân chuyển cán bộ; việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ; việc thực hiện chính sách cán bộ.

Lý giải vì sao trong bối cảnh hiện nay Bộ Chính trị lại ban hành quy định mới về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, ông Lê Quang Thưởng - nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương - cho rằng mục đích nhằm trao thêm quyền cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương vì tất cả đều đẩy lên Bộ Chính trị thì nhiều quá.

Cũng theo ông Lê Quang Thưởng, việc tạm dừng các quyết định bổ nhiệm, dừng công tác với cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm phù hợp với tình tình hiện nay có nhiều vụ tiêu cực, nhiều vụ vi phạm kỷ luật. Nên trao thêm quyền cho cơ quan kiểm tra, giám sát là phù hợp. Như vậy việc xử lý vi phạm sẽ kịp thời, khẩn trương hơn.

Con cái đảng viên vi phạm: Mũi dại lái phải chịu đòn! Con cái đảng viên vi phạm: Mũi dại lái phải chịu đòn!

TTO - Nhiều ý kiến đồng tình với quy định xử lý đảng viên có con cái vi phạm pháp luật là cần thiết nhằm ngăn chặn tình trạng đảng viên làm ngơ, dung túng cho con cái.

Đ.BÌNH - B.NGỌC
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận