Thứ 6, ngày 21 tháng 1 năm 2022

Cơ cấu lại nợ cho khách vay nông nghiệp gặp khó khăn

24/07/2015 15:16 GMT+7

TTO - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 10 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 55 của Chính Phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Khách hàng vay vốn lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gặp khó khăn trong việc trả nợ do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng sẽ được ngân hàng xem xét, cơ cấu lại thời hạn trả nợ - Ảnh: TTO

Theo đó khách hàng vay vốn lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gặp khó khăn trong việc trả nợ do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng sẽ được ngân hàng xem xét, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng.

Cũng theo thông tư, việc giữ nguyên nhóm nợ khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ chỉ được thực hiện một lần với một khoản nợ. Ngân hàng cũng xem xét cho vay mới để phục hồi sản xuất kinh doanh đối với khách hàng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi.

Ngoài ra các ngân hàng căn cứ vào khả năng tài chính của mình và các quy định hiện hành xem xét thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác bao gồm cả miễn, giảm lãi vay, lãi quá hạn, ưu tiên thu nợ gốc trước thu nợ lãi sau nhằm giúp khách hàng khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Thông tư cũng quy định tỉ lệ khấu trừ đối với tài sản đảm bảo của khoản vay nông nghiệp nông thôn tối đa bằng 100% so với tỉ lệ khấu trừ tối đa đối với từng loại tài sản đảm bảo của khoản vay trên cơ sở đánh giá khả năng thu hồi khi xử lý tài sản đảm bảo đó.

A.H.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận