Tag: chùa Thuyền Lâm

​Vẫn chưa xác định được lăng mộ vua Quang Trung

TTO - Kết quả sơ bộ cuộc thăm dò khảo cổ học địa điểm gò Dương Xuân (Huế) do Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế và Viện Khảo cổ học thực hiện tháng 10-2016 đã được báo cáo vào chiều 9-1 tại Huế.

Tìm lăng mộ vua Quang Trung: thấy nền đá dạng tường thành

TTO -  Nền đá có hình dạng như một bức tường thành, chiều rộng 5,5m, gồm nhiều phiến đá xếp chồng lên nhau, bên trên có vữa và đất đắp được phát hiện sau 10 ngày mở năm hố thăm dò lăng mộ vua Quang Trung.

Thăm dò lăng mộ vua Quang Trung: phát hiện các lớp đá

TTO - Việc thăm dò khảo cổ dấu vết lăng mộ vua Quang Trung vẫn đang được diễn ra đúng qui trình dưới sự chủ trì của Viện khảo cổ học và Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên - Huế.

Hố khảo cổ tìm lăng mộ vua Quang Trung đã mở

TTO - Đến chiều 7-10 đã có ba trong số 5 hố được các chuyên gia khảo cổ cho mở để thăm dò tìm lăng mộ vua Quang Trung tại khu vực gò Dương Xuân (phường Trường An, TP Huế).

Thăm dò dấu vết lăng mộ vua Quang Trung

TTO - Chiều 6-10, nhóm thăm dò dấu vết lăng mộ vua Quang Trung sẽ bắt đầu nghi lễ động thổ để mở hố thám sát đầu tiên tại khu vực gò Dương Xuân, phường Trường An - TP Huế.