Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021

Chủ tịch tỉnh phải tiếp dân mỗi tháng 1 lần

07/10/2012 06:14 GMT+7

TT - Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại.

Theo đó, cán bộ tiếp dân phải là công chức nhà nước có phẩm chất, đạo đức tốt; có kiến thức và am hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đối với cán bộ tiếp công dân từ cấp huyện trở lên phải tốt nghiệp đại học.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp tiếp công dân mỗi tháng ít nhất một ngày, khi cần thiết phân công phó chủ tịch UBND cấp tỉnh tiếp công dân.

Theo nghị định này, khi nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại. Người đại diện phải là người khiếu nại. Khi phát sinh việc nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung ở xã, phường, thị trấn, chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm phân công cán bộ tiếp đại diện của những người khiếu nại để nghe trình bày nội dung khiếu nại.

Trường hợp khiếu nại phức tạp, chủ tịch UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan tiếp, nghe đại diện của những người khiếu nại trình bày nội dung khiếu nại. Bên cạnh đó, chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo công an cấp xã giữ gìn trật tự công cộng nơi có người khiếu nại tập trung; thuyết phục, hướng dẫn người khiếu nại thực hiện việc khiếu nại đúng quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20-11-2012.

V.V.THÀNH - L.C.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận