04/12/2023 10:24 GMT+7

Chủ tịch nước: Cán bộ cấp dưới mà cứ lựa cấp trên nghĩ gì để nói là nguy hiểm cho Đảng, đất nước

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đoàn kết mà không có dân chủ là đoàn kết “xuôi chiều”, còn không lắng nghe các ý kiến khác nhau là đoàn kết “một chiều”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - Ảnh: GIA HÂN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 4-12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã quán triệt chuyên đề về nghị quyết 43 của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 liên quan tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

3 lý do rất quan trọng ban hành nghị quyết

Chủ tịch nước nêu rõ có 3 lý do rất quan trọng để Trung ương ban hành nghị quyết. Thứ nhất, sau 20 năm triển khai thực hiện nghị quyết 23/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu cơ bản, giải pháp mà nghị quyết đã đề ra.

Nhưng vấn đề phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề xuyên suốt, lâu dài nên chúng ta phải tính toán nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cho vấn đề này trong tình hình mới.

Thứ hai, qua 20 năm thực hiện nghị quyết 23, Trung ương đánh giá còn một số hạn chế, khuyết điểm và rút ra một số bài học để thực hiện tốt hơn.

Thứ ba, Chủ tịch nước nhấn mạnh thực tiễn sau 20 năm thực hiện nghị quyết 23 và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước thì tình hình thế giới, khu vực, trong nước đã có nhiều thay đổi.

Trong đó, nhận thức về đoàn kết, đại đoàn kết có nhiều yếu tố mới và không chỉ ở Việt Nam, mà trong khu vực, thế giới cũng thấy rõ.

"Giữa đoàn kết và chia rẽ thì đoàn kết sẽ mạnh hơn, phát triển. Không đoàn kết hay tệ hơn là chia rẽ sẽ kiềm chế sự phát triển, thậm chí kéo thụt lùi sự phát triển của một số quốc gia", Chủ tịch nước nêu rõ.

Đoàn kết mà không có dân chủ thì không có đoàn kết thực sự

Chủ tịch nước nhấn mạnh nghị quyết nêu rõ 4 quan điểm, trong đó khẳng định vị trí, vai trò của đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng, nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch nước nói.

Ông chỉ rõ nền tảng vững chắc của đại đoàn kết toàn dân tộc là liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo, là mối quan hệ bền chặt giữa Đảng và nhân dân, là niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ.

Đặc biệt, theo Chủ tịch nước, nghị quyết đã làm rõ nội hàm của đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đó là, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết giữa các giai tầng xã hội, giữa cộng đồng các dân tộc Việt Nam, giữa đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo, giữa những người theo các tôn giáo khác nhau, giữa người Việt Nam ở trong và ngoài nước; là đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới.

Cùng với đó, Trung ương Đảng xác định mục tiêu chung để phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch nước phân tích mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, yêu nước bằng cách riêng của mình. Song để hội tụ mọi người Việt Nam yêu nước là mục tiêu xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc; trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 là điểm tương đồng.

Đồng thời, nhấn mạnh quan điểm đoàn kết toàn dân tộc phải gắn với phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chủ tịch nước nhấn mạnh việc đoàn kết mà không có dân chủ là đoàn kết “xuôi chiều”, đoàn kết mà không lắng nghe các ý kiến khác nhau là đoàn kết “một chiều”.

"Cán bộ cấp dưới mà cứ lựa coi cấp trên nghĩ gì để nói là nguy hiểm cho Đảng, đất nước.

Một cán bộ vào họp tập thể nhưng lại cứ suy nghĩ vấn đề này ông thủ trưởng nói, suy nghĩ thế nào để mình nói phù hợp ý ông thì nguy hiểm.

Cái đó là đoàn kết một chiều, đoàn kết xuôi chiều, đoàn kết trên sự bưng bít, không lắng nghe sự thật. Đoàn kết phải phát huy dân chủ, chỗ nào không có dân chủ thì không có đoàn kết thực sự", Chủ tịch nước nhấn mạnh thêm.

Ông chia sẻ chỗ này chỗ kia vẫn có câu chuyện họp nhưng thấy không thẳng thắn, không trao đổi một cách chân thành, lắng nghe, phân tích, mổ xẻ mà bàn vấn đề gì chỉ đi hỏi thủ trưởng nghĩ thế nào để phát biểu cho trúng ý là không nên.

Quan điểm nữa theo nghị quyết 43 là đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm của Đảng và cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch nước và cuộc hội ngộ sau gần 30 năm đầy xúc độngChủ tịch nước và cuộc hội ngộ sau gần 30 năm đầy xúc động

Sự tương đồng về văn hóa, gắn kết về lịch sử đã dẫn tới những thấu hiểu, đồng cảm giữa người dân Việt Nam với Nhật Bản. Nhiều hoạt động của Chủ tịch nước tại Nhật Bản đã thể hiện xuyên suốt tinh thần kết nối "từ trái tim đến trái tim".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên