Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Chủ tịch ACV: Ký bổ nhiệm đồng loạt là thẩm quyền tổng giám đốc

10/07/2018 21:02 GMT+7

TTO - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công tác bổ nhiệm cán bộ sau khi báo chí đưa tin việc tổng giám đốc ACV Lê Mạnh Hùng ký bổ nhiệm đồng loạt trước khi nghỉ hưu.

Chủ tịch ACV: Ký bổ nhiệm đồng loạt là thẩm quyền tổng giám đốc - Ảnh 1.

ACV thừa nhận bài học kinh nghiệm sâu sắc về thời điểm tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng ký quyết định bổ nhiệm cán bộ đồng loạt trước khi nghỉ hưu - Ảnh: ACV

Báo cáo bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ACV trình bày rõ quy trình bổ nhiệm cán bộ của doanh nghiệp này từ đầu năm 2017 đến nay. 

Qua đó, chủ tịch hội đồng quản trị ACV Lại Xuân Thanh khẳng định việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ của ông Lê Mạnh Hùng - tổng giám đốc, người đại diện pháp luật không phải là quyết định cá nhân mà là trách nhiệm công vụ thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp của tổng công ty.

"Tuy nhiên, việc bổ nhiệm của tổng công ty vào thời điểm này đã gây suy diễn dẫn đến hiểu nhầm trong dư luận. Đây cũng là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho tổng công ty" - ông Thanh thừa nhận trong báo cáo gửi Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể.

Trình bày với bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quá trình bổ nhiệm cán bộ, ACV cho biết việc này dựa trên nhu cầu kiện toàn tổng thể nhân sự quản lý các cấp của ACV, các chi nhánh cảng hàng không của ACV được đặt ra từ năm 2015, đặc biệt là sau khi ACV chuyển sang mô hình hoạt động công ty cổ phần từ ngày 1-4-2016.

Trên cơ sở đó, thường vụ Đảng ủy, hội đồng quản trị ACV xem xét và ban hành phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức và phê duyệt lại quy chế tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của khối phòng, ban chức năng và các cảng hàng không vào tháng 12-2016.

Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ trong công tác quản lý điều hành đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các đơn vị trực thuộc ACV đã đề nghị thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ theo mô hình mới vào đầu năm 2017.

Tuy nhiên, trong giai đoạn giữa năm 2017, ông Nguyễn Nguyên Hùng - chủ tịch hội đồng quản trị của ACV nghỉ hưu theo chế độ, phương án kiện toàn bộ máy và bổ nhiệm cán bộ chưa được thực hiện.

Sau khi ông Lại Xuân Thanh được bầu và bổ nhiệm giữ chức bí thư Đảng ủy - chủ tịch hội đồng quản trị ACV vào tháng 6-2017, thường vụ Đảng ủy và hội đồng quản trị ACV thống nhất triển khai việc kiện toàn tổ chức của tổng công ty, làm cơ sở kiện toàn nhân sự quản lý các cấp.

Căn cứ thẩm quyền theo quy định của điều lệ tổng công ty, thường vụ Đảng ủy, hội đồng quản trị ACV đã ban hành 36 nghị quyết, quyết định kiện toàn các vấn đề tổ chức trên. Trên cơ sở các quyết định này, hệ thống tổ chức của toàn tổng công ty bao gồm 395 đầu mối với tổng số hơn 9.500 người lao động.

Ban tổ chức Đảng ủy và ban tổ chức - nhân sự của ACV đã tổng hợp các đề nghị bổ nhiệm của các đơn vị từ năm 2016, 2017 và các đề nghị điều động, bổ nhiệm mới trình hội đồng quản trị và ban thường vụ  Đảng ủy tổng công ty xem xét, quyết định.

Sau khi rà soát, thường vụ Đảng ủy, hội đồng quản trị đã nhiều lần họp, xem xét và ban hành 32 nghị quyết về công tác bổ nhiệm cán bộ. Trong đó giao chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc ký quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền như quy chế phân cấp quản lý cán bộ của tổng công ty.

"Các trường hợp bổ nhiệm mới cán bộ nêu trên hoàn toàn là quá trình xem xét, triển khai và quyết định của tập thể lãnh đạo tổng công ty căn cứ vào nhu cầu quản lý, điều hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phù hợp với mô hình tổ chức; được thực hiện theo quy định, quy chế của tổng công ty; đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 -2021" - ông Lại Xuân Thanh, chủ tịch hội đồng quản trị ACV, cam kết với bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

TUẤN PHÙNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận