Tag: Chó dịch vụ

Chó được huấn luyện xem nhạc kịch

TTO - Là một phần trong khóa huấn luyện chó dịch vụ (loại chó chuyên giúp đỡ người khuyết tật), một bầy chó ở Canada vừa được tổ chức cho “xem” một buổi biểu diễn nhạc kịch trực tiếp trên sân khấu.