Tag:

Chinh phục tiếng anh

​Ám ảnh chứng suy giảm trí nhớ ở tuổi 30!

​Ám ảnh chứng suy giảm trí nhớ ở tuổi 30!

Chứng suy giảm trí nhớ vốn là nỗi ám ảnh muôn thuở của “những người toan về già”. Đặc biệt, dưới áp lực và nhịp độ của cuộc sống ngày nay, căn bệnh này cũng đang ảnh hưởng đến một bộ phận người trẻ.