Tag: Chi phí sản xuất kinh doanh

Bộ Công Thương đang xem xét đề xuất tăng giá điện của EVN

TTO - Bộ Công Thương cùng các bộ ngành đang rà soát theo đề xuất của EVN về các chi phí đầu vào, nhưng mức tăng giá điện thế nào cần phải trên cơ sở thực tế để đề xuất các cấp có thẩm quyền.