Tag: chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Hòa

Khởi tố nhân viên chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Hòa

Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vừa khởi tố thêm một bị can là nhân viên chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Hòa.

Vụ 'đất vượt hạn mức': yêu cầu gia hạn đất nông nghiệp đúng pháp luật cho dân

UBND thị xã Ninh Hòa đề nghị chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Hòa (Khánh Hòa) giải quyết hồ sơ liên quan việc công nhận gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định pháp luật cho dân.