Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020

Chất vấn trong Đảng không được vòng vo, né tránh

12/08/2012 02:48 GMT+7

TT - Ủy ban Kiểm tra trung ương vừa hướng dẫn thực hiện việc chất vấn của cấp ủy viên tại các kỳ họp ban chấp hành đảng bộ các cấp (gọi chung là cấp ủy).

Theo đó, chất vấn và trả lời chất vấn phải được tiến hành trực tiếp, công khai, dân chủ với tinh thần trách nhiệm xây dựng, khách quan, thẳng thắn, chân thành, thể hiện tình đồng chí, bảo đảm đúng nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Không lợi dụng chất vấn để gây mất đoàn kết nội bộ hoặc đưa ra những thông tin không có căn cứ, làm mất uy tín của tổ chức, cá nhân...

Hướng dẫn nêu rõ trong điều hành hội nghị thực hiện chất vấn, nếu đối tượng chất vấn cố tình giải trình không đúng sự thật, không đầy đủ theo nội dung chất vấn hoặc vòng vo, né tránh thì nhắc nhở, đề nghị trả lời trực tiếp vào đúng nội dung, yêu cầu của người chất vấn.

Trong quá trình chất vấn, trả lời chất vấn và khi xét thấy cần thiết thì ban thường vụ cấp ủy hoặc cấp ủy chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh nội dung chất vấn, nếu kết luận đối tượng chất vấn có sai phạm thì ban thường vụ hoặc thường trực cấp ủy chỉ đạo xem xét, xử lý theo quy định của điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước.

V.V.THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận