Chấn chỉnh công tác quản lý, bổ nhiệm cán bộ

04/05/2014 09:37 GMT+7

TT - UBND TP.HCM vừa yêu cầu thủ trưởng các sở - ngành, chủ tịch hội đồng thành viên doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc TP, chủ tịch UBND quận huyện thực hiện quy trình công tác cán bộ đúng quy định pháp luật hiện hành nhằm chấn chỉnh công tác quản lý, bổ nhiệm cán bộ.

UBND TP cũng tiếp tục giao Sở Nội vụ TP kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, người quản lý doanh nghiệp...

Theo văn bản trên của UBND TP, kết quả rà soát, kiểm tra cho thấy vẫn còn đơn vị thực hiện chưa đúng về quy trình, điều kiện bổ nhiệm; việc bổ nhiệm lại còn chậm; công văn đề nghị thể hiện không đầy đủ các nội dung cần thiết, không ghi rõ các nội dung liên quan điều kiện bổ nhiệm...

UBND TP.HCM cũng ban hành kế hoạch về cải cách chế độ công vụ, công chức của TP năm 2014. Theo đó, việc đánh giá công chức sẽ theo hướng đề cao trách nhiệm gắn với thẩm quyền, đề cao tính chủ động, đồng thời giải quyết cho thôi việc gắn với việc đánh giá công chức.

QUỐC THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận