Tag: CBNV

​Cán bộ, nhân viên TTC đồng loạt hiến máu tự nguyện

TTO - Ngày 22-3, tập đoàn TTC đã tổ chức chương trình hiến máu tự nguyện dành cho 523 cán bộ, nhân viên tại 13 công ty thành viên.