Thứ 7, ngày 31 tháng 7 năm 2021

Cán bộ, đảng viên TP.HCM nghe báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 10

22/05/2019 19:42 GMT+7

TTO - Chiều 22-5, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.


Cán bộ, đảng viên TP.HCM nghe báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 10 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị chiều 22-5 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thành Phong - phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP.HCM, bà Võ Thị Dung - phó bí thư Thành ủy,  bà Thân Thị Thư - trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Tất Thành Cang -Thành ủy viên, phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo công trình “Lịch sử TP.HCM”.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo phát triển đất nước qua 35 năm đổi mới mặc dù đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng vẫn còn những hạn chế và khuyết điểm như: kinh tế vĩ mô phát triển chưa thật sự ổn định và thiếu bền vững; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp và chưa xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển của đất nước; lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường còn gây bức xúc trong xã hội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn nhiều hạn chế...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Trung ương nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đối với nội dung tổng kết thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị khóa XI và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong thông tin công tác nhân sự tuy đã cơ bản đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, nhưng vẫn có một số trường hợp chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhưng vẫn được giới thiệu bầu tham gia cấp ủy. 

Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng mất đoàn kết, chạy chức, chạy cơ cấu, chạy phiếu bầu tạo dư luận không tốt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Qua tổng kết thực hiện Chỉ thị 36, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, sâu sát, kịp thời; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, chặt chẽ, công khai, khách quan, công tâm, minh bạch trong công tác cán bộ.

Quán triệt các nội dung của Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ông Phong đề nghị các cấp ủy triển khai tổ chức có hiệu quả nghị quyết của Hội nghị, tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 10 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 10

TTO - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và chỉ đạo các phiên họp tại Hội nghị trung ương 10 khai mạc hôm nay 16-5.

MAI HƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận