Cán bộ, công chức trẻ với “3 trách nhiệm” năm 2016

07/03/2016 07:58 GMT+7

TT - Phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 được Thành đoàn TP.HCM triển khai với các nội dung gắn liền với công tác chuyên môn của người cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

Theo đó, từ cấp thành đến cơ sở sẽ tổ chức các hoạt động phát huy tính xung kích, tình nguyện trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ TP. Đặc biệt trong chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 15-2016 sẽ tổ chức các hoạt động: phổ biến kiến thức về pháp luật, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân, tình nguyện làm thêm ngày, thêm giờ phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, tổ chức các “Ngày thứ bảy tình nguyện” giải quyết các thủ tục hành chính, tư vấn pháp luật cho người dân, các hoạt động chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, đảm nhận công trình, phần việc thanh niên gắn với chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức trẻ TP.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn tiếp tục vận động công chức, viên chức trẻ đảm nhận các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, phương pháp quản lý, cải cách thủ tục hành chính...

CÔNG KHÔI
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận