Tag: Cách mạng Tháng Mười

Tượng đài Lenin trên dặm dài đôi bờ Volga

TTO - Trên hành trình 1.700 km từ Moskva đến Saint Petersburg theo dòng Volga huyền thoại, chúng tôi đã bắt gặp nhiều hình ảnh Lenin qua những tượng đài của ông ở nhiều làng quê, thị trấn của nước Nga.

Tổng thống Putin: Cách mạng Tháng Mười Nga ảnh hưởng tầm thế giới

TTO - Nhà lãnh đạo nước Nga đánh giá rằng cuộc Cách mạng Tháng Mười cách đây 100 năm đã phần nhiều định ra bức tranh chính trị, kinh tế và xã hội của thế kỷ 20.

Tọa đàm Việt - Nga nhân 100 năm Cách mạng Tháng Mười

TTO - "Xét về mặt lý luận và cả thực tiễn, Cách mạng Tháng Mười Nga đã có ảnh hưởng to lớn đối với con đường giải phóng dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong suốt thế kỷ XX và trong điều kiện hiện nay".

Hành trình về với quê hương Cách mạng Tháng Mười

TTO - Hướng tới kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017), từ ngày 6-6 đoàn lãnh đạo Ban tuyên giáo và báo chí TP.HCM đã thực hiện hành trình về với nước Nga - quê hương Cách mạng Tháng Mười.

Nghĩ về một tháng mười lịch sử

TTCT - Ngày 7-11-2007 này sẽ là một cột mốc lớn, kỷ niệm 90 năm cuộc cách mạng vĩ đại mang tên Cách mạng Tháng Mười (*).