Tag: Bộ trưởng Malaysia

Bộ trưởng Malaysia đến thăm dự án Gamuda City

Ngày 19-3-2022 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thương mại quốc tế và công nghiệp Malaysia YB Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali đã đến tham quan dự án Gamuda City, Hoàng Mai, Hà Nội.