11/05/2016 17:20 GMT+7

​Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được

Nguồn: Bộ Công Thương
Nguồn: Bộ Công Thương

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 1570/QĐ-BCT bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Quyết định số 1570 đã bổ sung thêm các danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được như: biến điện áp đo lường một pha trung thế khô ngoài trời; biến điện áp đo lường một pha trung thế khô trong nhà; biến dòng điện đo lường một pha khô ngoài trời; biến dòng điện đo lường một pha khô trong nhà; biến dòng hạ thế; máy biến áp cấp nguồn một pha trung thế khô ngoài trời…

Danh mục này làm căn cứ để các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Cụ thể, danh mục này làm căn cứ để các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo không khuyến khích nhập khẩu và hạn chế tiếp cận ngoại tệ. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lựa chọn sử dụng trong hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước theo tinh thần Chỉ thị 494/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên