Thứ 5, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Bộ ảnh vui về... oái ăm tiếng Việt

31/05/2018 14:56 GMT+7

TTO - Trong xấu có sắc, trong hiểu có hỏi, trong thẳng có cong, trong nhẹ có nặng, trong vững có ngã...đều có trong tiếng Việt!

Bộ ảnh vui về... oái ăm tiếng Việt - Ảnh 1.
Bộ ảnh vui về... oái ăm tiếng Việt - Ảnh 2.
Bộ ảnh vui về... oái ăm tiếng Việt - Ảnh 3.
Bộ ảnh vui về... oái ăm tiếng Việt - Ảnh 4.
Bộ ảnh vui về... oái ăm tiếng Việt - Ảnh 5.
Bộ ảnh vui về... oái ăm tiếng Việt - Ảnh 6.
Bộ ảnh vui về... oái ăm tiếng Việt - Ảnh 7.

Bộ ảnh hài: Tương lai đúng như... lời thầy bói phán! Bộ ảnh hài: Tương lai đúng như... lời thầy bói phán!

TTO - Thầy bói mà phán kiểu này thì muốn cãi cũng không cãi được...

TẤN CƯỜNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận