Thứ 6, ngày 27 tháng 5 năm 2022

Bình Dương: bầu bổ sung một số lãnh đạo chủ chốt

12/11/2013 08:45 GMT+7

TT - Ngày 11-11, HĐND tỉnh Bình Dương họp bất thường (kỳ họp thứ 9) để miễn nhiệm và bầu mới một số vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Theo đó, ông Vũ Minh Sang đã được miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khóa VIII để nghỉ hưu theo chế độ. Người thay thế ông Sang là ông Phạm Văn Cành (ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh).

Ông Phạm Văn Cành sinh năm 1958 tại thị trấn Tân Phước Khánh (huyện Tân Uyên, Bình Dương), tham gia cách mạng từ năm 1975, vào Đảng năm 1981. Ông Cành là cử nhân chính trị và hành chính. Tại kỳ họp bất thường của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương ngày 4-11, ông Cành đã được bầu giữ chức danh phó bí thư Tỉnh ủy (kết quả này đang chờ Ban Bí thư phê chuẩn).

HĐND tỉnh Bình Dương cũng đã miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Huỳnh Văn Nhị để nhận nhiệm vụ khác. Người được bầu thay thế ông Nhị là ông Trần Thanh Liêm (bí thư thị ủy thị xã Thuận An). Ông Trần Thanh Liêm sinh năm 1962 tại Bình Dương, vào Đảng năm 1985, là cử nhân luật và chính trị.

BÁ SƠN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận