Tag: Bidoup

Tặng hạt giống, tăng mảng xanh Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà

Saigon Co.op vừa phối hợp nhãn hàng OMO trao tặng 20.000 hạt giống cho Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng).

Tìm thấy du khách nước ngoài lạc trong Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà

TTO - Công an thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã tìm ra 2 du khách đi lạc trong rừng già Bidoup - Núi Bà trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Ngắm phong Bidoup

TTO - Từ sau tháng 11 hằng năm, khi dã quỳ dần tàn thì lá phong ở Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà lại chuyển màu sang vàng rồi dần đỏ. Màu đỏ làm sáng cả một vạt rừng.

Vườn Quốc gia Bidoup - núi Bà thành khu dự trữ sinh quyển thế giới

TTO - Khu dự trữ sinh quyển Lang Bian gồm vườn quốc gia Bidoup - núi Bà và đỉnh Lang Bian đã trở thành khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ chín của thế giới tại Việt Nam.