Bầu bổ sung 6 nhân sự các cơ quan của Quốc hội

15/11/2013 16:27 GMT+7

TTO - Ngày 15-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đọc tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phó chủ tịch Hội đồng dân tộc, phó chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội.

Cụ thể, đề cử ông Nguyễn Đức Hiền, hiện là trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức vụ ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông Nguyễn Đức Hiền sinh năm 1955, trình độ chuyên môn: đại học tổng hợp khoa sử, cử nhân luật, cao cấp chính trị.

Đề cử ông Nguyễn Lâm Thành - hiện là ủy viên thường trực Hội đồng Dân tộc - giữ chức vụ phó chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Ông Nguyễn Lâm Thành sinh năm 1964, trình độ chuyên môn: thạc sĩ chuyên ngành quản lý nhà nước, kỹ sư kinh tế, cử nhân chính trị.

Đề cử ông Phạm Trí Thức - hiện là ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật - giữ chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Ông Phạm Trí Thức sinh năm 1959, trình độ: thạc sĩ luật, cử nhân sử học, cao cấp chính trị.

Đề cử ông Nguyễn Văn Tuyết - hiện là ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng - giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng. Ông Nguyễn Văn Tuyết sinh năm 1960, trình độ: thạc sĩ luật học, cử nhân sử học, cao cấp chính trị.

Đề cử ông Đặng Thuần Phong - hiện là ủy viên thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội - giữ chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội. Ông Đặng Thuần Phong sinh năm 1964, trình độ: cử nhân văn, cao cấp thanh vận, cử nhân luật, cao cấp chính trị.

Đề cử ông Vũ Hải Hà - hiện là ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại - giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Ông Vũ Hải Hà sinh năm 1969, trình độ chuyên môn: thạc sĩ chính sách công, cử nhân luật, cử nhân ngôn ngữ, cao cấp chính trị.

MAI HƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận