Tag: báo cáo thường niên kinh tế

GDP năm 2021 có thể tăng cao nhất 6,1%

TTO - Trong điều kiện kiểm soát được dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế năm 2021 dự báo sẽ đạt tới 6,1%. Song nếu diễn biến theo hướng xấu khi dịch bệnh bùng phát ở nhiều nơi, GDP có thể chỉ đạt mức 5,5%.